Leven achterwaards begrepen en vooruit geleefd

In ieder leven doen zich momenten voor, waarop levensvragen zich aandienen. Soms hebben deze vragen vooral betrekking op werk en loopbaan en soms juist ook op andere levensgebieden. Er zijn momenten dat je niet weet welke weg te kiezen of dat je dat wel weet maar er om een of andere reden er niet toe komt om een andere weg in te slaan.

 

 

 

Door onderzoek naar je eigen biografie (levensloop) krijg je meer inzicht op jouw persoonlijke weg en ga je de thema's en de richting van jouw leven herkennen.

 

Vragen waar je tijdens zo'n onderzoek aan werkt zijn bijvoorbeeld:

  • Wie ben ik eigenlijk? Wat kan ik? Wat wil ik?
  • Waar komt de onvrede in mij vandaan?
  • Wat is de zin van mijn leven? Van deze gebeurtenissen?
  • Ik loop vast in mijn werk; hoe kan en wil ik nu verder?
  • Waarom loop ik steeds tegen dezelfde problemen aan in mijn relatie of in mijn werk?

Deze levensvragen zijn zeer individuele vragen. Ze geven je het gevoel dat het op jou aankomt. Soms kan dat eenzaamheid oproepen, of onzekerheid of verzet. Het kan zijn dat je innerlijk voelt om iets aan jouw levenssituatie te doen, dat je een nieuwe richting wilt inslaan die beter bij je past, die je gelukkiger maakt. Biografie-onderzoek is een mooie methode die je helpt om antwoorden te vinden op jouw vragen. Het is een uitnodiging tot een ontmoeting met jezelf.

Biografie-onderzoek is het onderzoeken van je levensloop in verleden, heden én toekomst. Je eigen vraag is daarbij vertrekpunt. Je kunt biografie-onderzoek onder begeleiding doen in een kleine groep of in individuele gesprekken.

Tijdens een biografiepracticum werk je in een groep van maximaal vijf mensen, die ieder hun eigen levensloop onderzoeken. Je komt samen vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Op die practicumdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen levensloop of over de eigen toekomstscenario's en plannen. Om je voor te kunnen bereiden maak je opdrachten, die je helpen je levensloop te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Tijdens elke bijeenkomst krijg je, volgens beproefde spelregels, feedback van de andere deelnemers. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en vragen meegeven die je verder helpen. Wij zorgen ervoor dat ieder leert te reageren zonder oordelen. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Tijdens het practicum doe je kunstzinnige opdrachten om vanuit verschillende invalshoeken naar je vraag te kijken. Ook zijn er korte inleidingen over relevante biografische onderwerpen zoals de verschillende levensfasen van de mens.

Door biografie-onderzoek ga je je levensloop in een nieuw perspectief zien. Ook de verkenning van je toekomst geeft een nieuw licht op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf stelt je in staat om vrijere keuzes te maken en bewuster om te gaan met wat jou in het dagelijks leven tegemoet komt. Het versterkt je vermogen je eigen levensloop actief vorm te geven, een eigen weg te gaan en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

 

Ervaringen van deelnemers

“Diepgaand, ik voel mijn energie weer stromen. Hoe moeilijk en zwaar mijn leven vaak ook was in het verleden. Het hoort bij mij. Ik zie dat het goed is. Het klopt wel. En ik heb er veel aan ontwikkeld. Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.”

“Ik ervaar minder twijfel. Ik zie nu welke keuze ik wil maken. Eigenlijk zie ik dat ik geen andere keuze heb. Het is niet makkelijk, maar het is wel de juiste keuze.”

“Ik zie en ervaar de zin van deze gebeurtenissen in mijn leven.”

“Ik voel me meer verbonden met mezelf, mijn leven en mijn omgeving.”

“Deze ervaring hoort bij mij. Dit leven ook. Dit besef heeft me ongelofelijk veel kracht gegeven. Ik kan wel een vreugdesprong maken van plezier. Zo blij ben ik met dit inzicht en zo levendig voel ik me na afloop. Ja, nu ga ik leven.”

 

In onderling overleg met de deelnemers plannen we de vijf bijeenkomsten. Het Biografiepracticum wordt gegeven door Marianne De Bondt.


Marianne Rucphense heide 220 x 265

Marianne: 

"Mijn eigen transformatieproces, nieuwsgierigheid en het steeds weer opnieuw mijn grenzen verleggen vormen de basis van waaruit ik werk. Mijn scholing wordt in de eerste plaats gevormd door het leven zelf".

Marianne is biografisch coach. Haar passie is het begeleiden en coachen van mensen tijdens overgangen in de levensloop. Overgangen zijn gebeurtenissen in je leven waarbij een oude situatie overgaat in iets nieuws. Overgangen zoals werkloosheid, een nieuwe carrièrestap, geboorte van een kind, het overlijden van een dierbare, plotselinge ziekte. Maar ook een onvervuld verlangen, het gevoel dat er meer uit je leven te halen is dan dat er nu is. Een overgang biedt nieuwe kansen en mogelijkheden om jouw leven in overeenstemming te brengen met wie je ten diepste wilt zijn, wat je daarin tot uitdrukking wilt brengen en de betekenis die je wilt hebben voor de wereld om jou heen.  

Marianne is gecertificeerd biografisch coach, lid van de beroepsorganisatie voor biografiewerk, gecertificeerd facilitator van het het Anné Linden Boundary model, Avatarmaster en is geregistreerd Bach consulent bij de Dr Edward Bach Foundation in Engeland.

Onlangs is zij gelicenseerd als Art of Feminine Presence Teacher. Al haar levenservaring en een schat aan kennis en ervaring opgedaan in diverse opleidingen en cursussen komen samen in haar workshop "eigenliefde als basis", een driedaagse workshop met als thema's: eigenwaarde, zelfrespect, zelfwaardering/eigenliefde. Alles valt of staat met "jezelf zien". Verder begeleidt zij VIP dagen en individuele coachingstrajecten voor mensen die een nieuwe stap willen zetten in hun leven, in verbinding met zichzelf. Sleutelwoorden zijn: eigenliefde, zelfwaardering en moeiteloos leven.

Als je geïnteresseerd bent in begeleiding of coaching door Marianne of in deelname aan een biografiepracticum kun je een afspraak maken voor een vrijblijvend instapgesprek. De kosten hiervan bedragen € 47,-- incl BTW voor particulieren. Het bedrag is excl BTW wanneer je de BTW kunt verrekenen.

Ja, ik wil een afspraak maken voor een instapgesprek.